Tatiana. Amsterdam

Photo @olenamart

Photography workshop by @nastia_vesna

#nastiavesnaworkshop #nastiavesnamk
Organization @kristinacelebrity @maksim_gladki
Style @nastia_vesna @olgashvetsflowers 
Flowers @olgashvetsflowers
Robe and slip @thelaceatelier
Muah @tyrsik
Videography @meseptember
Ringbox @joli_decor
Calligraphy @areadecor
Model @ryneiskaya